tło
tło

Wyjaśniamy zawiłości prawa leśnego.
Prosto i na temat.

Leśne prawo pracy
Sprzedaż drewna
Orzecznictwo
Usługi leśne
Inne
Szkodnictwo leśne
Nieruchomości
Udostępnianie lasu
Łowiectwo

Zasiedzenie nieruchomości przez Nadleśnictwo

Jakie kroki powinno podjąć Nadleśnictwo w celu zasiedzenia nieruchomości?

W wyniku zawirowań historycznych i wywłaszczania nieruchomości po 1944 roku, szereg Nadleśnictw boryka się z problemem posiadania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w księgach wieczystych. Spora część tych nieruchomości powinna być przedmiotem zasiedzenia z uwagi na prowadzenie przez Nadleśnictwa od kilkudziesięciu lat gospodarki leśnej na tych nieruchomościach. Jak więc złożyć skuteczny wniosek o zasiedzenie? 

Podważenie ceny nieruchomości przy wykonaniu prawa pierwokupu

Jak należycie przeprowadzić tę procedurę?

Do Nadleśnictw trafia wiele warunkowych umów sprzedaży lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia, w których cena sprzedaży odbiega od rynkowej wartości takich gruntów. Jak przeprowadzić procedurę zakwestionowania takiej ceny?

Rozwiązanie umowy najmu lokalu mieszkalnego

Jak rozwiązać umowę najmu zgodnie z prawem?

Każde z Nadleśnictw dysponuje szeroką bazą lokali mieszkalnych, które – oprócz bezpłatnego udostępnienia osobom uprawnionym na mocy przepisów – są przedmiotem umowy najmu. W obowiązujących wzorach umów znajduje się postanowienie o stosowaniu do najmu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Zalety i wady mediacji

Czy warto brać udział w mediacji?

Z naszej dotychczasowej praktyki można wywieść wniosek, że większość Nadleśnictw ceniła sobie rozstrzyganie sporów przed sądem, co miało zapewne być gwarantem braku zarzutów o jakąkolwiek stronniczość przy załatwianiu spraw. Obecnie to stanowisko nieco ewoluowało. Czy słusznie i czy mediacja ma faktycznie więcej zalet niż wad?

Pierwokup w pytaniach i odpowiedziach

Druga część opracowania dotyczącego wykonania prawa pierwokupu

W jednym z ostatnich artykułów poruszaliśmy kilka istotnych kwestii związanych z wykonaniem prawa pierwokupu. Okazuje się jednak, że temat pierwokupu to przysłowiowa studnia bez dnia i w dalszym ciągu otrzymujemy wiele pytań w tym przedmiocie.

Mediacja w sprawie szkody łowieckiej

Czy jej przeprowadzenie jest możliwe po wniesieniu odwołania?

Jak już wielokrotnie wspominaliśmy w swych artykułach – Nadleśniczowie są ustawowo zobowiązani do rozpatrywania odwołań w sprawie szkód łowieckich. Ostatnio w jednym z Nadleśnictw doszło do sytuacji, w której poszkodowany rolnik zwrócił się o przeprowadzenie mediacji w sprawie szkody łowieckiej. W związku z tym nasunęło się pytanie czy przeprowadzenie mediacji w takim postępowaniu jest możliwe?