Leśne prawo pracy
Sprzedaż drewna
Orzecznictwo
Usługi leśne
Inne
Szkodnictwo leśne
Nieruchomości
Udostępnianie lasu
Łowiectwo

Deputat rolny

Deputat rolny jako świadczenie wynikające z Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy

Jak już wielokrotnie wspominaliśmy w publikowanych przez siebie artykułach – Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe określa szereg przywilejów dla objętych Układem osób, które nie są powszechne i nie wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Jednym z nich jest deputat rolny.

Wysłanie odwołania pocztą a dotrzymanie terminu

Jak zachować termin na wniesienie odwołania w przypadku wysyłania go pocztą?

Właściciel. posiadacz, dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego ma prawo do wniesienia odwołania do Nadleśniczego od wyniku oględzin lub ostatecznego szacowania wysokości szkody. Z praktyki wynika, że wiele wątpliwości budzi kwestia dotrzymania terminu na wniesienie odwołania w przypadku, gdy jest ono wysłane pocztą.

Termin zapłaty w dniu wolnym od pracy

Co zrobić gdy termin zapłaty przypada na dzień wolny od pracy?

Z racji prowadzonej działalności zakrojonej na szeroką skalę, Nadleśnictwom przysługuje szereg należności od kontrahentów – czy to chociażby z tytułu czynszów najmu lub dzierżawy, czy z racji prowadzenia sprzedaży drewna. Teoretycznie sprawa rozliczeń powinna być prosta, niemniej jednak czasami pojawiają się wątpliwości, jak w przypadku terminów zapłaty przypadających na dzień wolny od pracy.

Podwyższenie, obniżenie i pozbawienie stopnia służbowego w Służbie Leśnej

Jakie są zasady podwyższania, obniżania i pozbawienia stopnia służbowego w Służbie Leśnej?

Przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają, aby niektóre stanowiska w jednostkach Lasów Państwowych były obsadzane przez pracowników Służby Leśnej. Pracownicy ci mają nadawane stopnie służbowe, które przekładają się nie tylko na umiejscowienie w strukturze, ale również na wysokość wynagrodzenia. Stopnie służbowe mogą być podwyższane lub obniżane, a pracownik w niektórych okolicznościach może być pozbawiony swojego stopnia służbowego.

Umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości postanowienia umowne

Jak stworzyć dobrą umowę najmu/dzierżawy?

Umowy najmu/dzierżawy gruntu to jedne z najczęściej podpisywanych umów w działalności Nadleśnictw. Jest to w pełni zrozumiałe, gdyż jednostki Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zarządzają w imieniu Skarbu Państwa ogromnymi połaciami terenu, z którego niejednokrotnie chcą korzystać inne podmioty. O czym więc należy pamiętać tworząc taką umowę?

Wypowiedzenie umowy najmu lub dzierżawy zawartej na czas oznaczony

Jak odpowiednio skonstruować postanowienia umowne aby móc wypowiedzieć umowę najmu lub dzierżawy zawartą na czas oznaczony?

Umowy najmu i dzierżawy to jedne z częściej zawieranych przez Nadleśnictwa umów. Jedną z istotniejszych kwestii, którą należy rozważyć przy konstruowaniu tego rodzaju umowy jest to, na jaki okres ma być zawarta, a jeżeli wybierze się opcję umowy na czas oznaczony – to, aby precyzyjnie sformułować postanowienia dotyczące możliwości wypowiedzenia umowy terminowej.