Leśne prawo pracy
Sprzedaż drewna
Orzecznictwo
Usługi leśne
Inne
Szkodnictwo leśne
Nieruchomości
Udostępnianie lasu
Łowiectwo

Podważenie ceny nieruchomości przy wykonaniu prawa pierwokupu

Jak należycie przeprowadzić tę procedurę?

Do Nadleśnictw trafia wiele warunkowych umów sprzedaży lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia, w których cena sprzedaży odbiega od rynkowej wartości takich gruntów. Jak przeprowadzić procedurę zakwestionowania takiej ceny?

Rozwiązanie umowy najmu lokalu mieszkalnego

Jak rozwiązać umowę najmu zgodnie z prawem?

Każde z Nadleśnictw dysponuje szeroką bazą lokali mieszkalnych, które – oprócz bezpłatnego udostępnienia osobom uprawnionym na mocy przepisów – są przedmiotem umowy najmu. W obowiązujących wzorach umów znajduje się postanowienie o stosowaniu do najmu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Zalety i wady mediacji

Czy warto brać udział w mediacji?

Z naszej dotychczasowej praktyki można wywieść wniosek, że większość Nadleśnictw ceniła sobie rozstrzyganie sporów przed sądem, co miało zapewne być gwarantem braku zarzutów o jakąkolwiek stronniczość przy załatwianiu spraw. Obecnie to stanowisko nieco ewoluowało. Czy słusznie i czy mediacja ma faktycznie więcej zalet niż wad?

Pierwokup w pytaniach i odpowiedziach

Druga część opracowania dotyczącego wykonania prawa pierwokupu

W jednym z ostatnich artykułów poruszaliśmy kilka istotnych kwestii związanych z wykonaniem prawa pierwokupu. Okazuje się jednak, że temat pierwokupu to przysłowiowa studnia bez dnia i w dalszym ciągu otrzymujemy wiele pytań w tym przedmiocie.

Mediacja w sprawie szkody łowieckiej

Czy jej przeprowadzenie jest możliwe po wniesieniu odwołania?

Jak już wielokrotnie wspominaliśmy w swych artykułach – Nadleśniczowie są ustawowo zobowiązani do rozpatrywania odwołań w sprawie szkód łowieckich. Ostatnio w jednym z Nadleśnictw doszło do sytuacji, w której poszkodowany rolnik zwrócił się o przeprowadzenie mediacji w sprawie szkody łowieckiej. W związku z tym nasunęło się pytanie czy przeprowadzenie mediacji w takim postępowaniu jest możliwe?

Prawo pierwokupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Kilka najczęściej pojawiających się pytań o pierwokup

Choć przyznane jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe prawo pierwokupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, realizowane w imieniu Skarbu Państwa, obowiązuje już od kilku lat, jego wykonanie nadal budzi wiele wątpliwości wśród pracowników tych jednostek. W związku z tym, postanowiliśmy zebrać najczęściej pojawiające się pytania i udzielić na nie konkretnej odpowiedzi