tło
tło

Oferta szkoleniowa

Lubimy dzielić się naszą wiedzą nie tylko za pośrednictwem internetu, dlatego postanowiliśmy stworzyć serie szkoleń dotyczących prawa leśnego. 

 

Szkolenia prowadzimy w sposób ciekawy, zwięzły i treściwy, unikając poruszania zbędnych tematów, za to skupiając się na tym, aby każdy uczestnik szkolenia wyszedł z niego nie tylko bogatszy o wiedzę, ale również o użyteczne w codziennej pracy materiały szkoleniowe. Nie boimy się trudnych pytań, a jeżeli nie zdążymy na któreś z nich odpowiedzieć w czasie szkolenia, to z całą pewnością zrobimy to później, zapewniając uczestnikom szkolenia możliwość wyjaśnienia nurtujących ich zagadnień związanych z tematyką szkolenia za pośrednictwem maila czy rozmowy telefonicznej.

 

Jeżeli chcesz, abyśmy poprowadzili szkolenie z opisanych poniżej tematów – skontaktuj się z nami. Jeśli brakuje Ci szkolenia dotyczącego interesującego Cię zagadnienia – daj nam znać, a niezwłocznie uzupełnimy naszą ofertę szkoleniową.

 

Szczegółowe konspekty szkoleń – do pobrania.

KODEKS PRACY A PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY

Szkolenie będzie dotyczyć różnic pomiędzy tym, jak prawa i obowiązki pracowników kształtują przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, a jak ma się do tego Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, tak aby w efekcie uniknąć stosowania nieodpowiednich regulacji.

NAJEM CZY DZIERŻAWA?

W czasie tego szkolenia szczegółowo omówimy problematykę najmu i dzierżawy, różnic między tymi umowami, a także wskażemy, jak najlepiej jest skonstruować postanowienia umowne, tak aby później uniknąć problemów, z którymi stykaliśmy się w naszej praktyce. Oczywiście zapewnimy ciekawe materiały szkoleniowe, w tym wzory umów, z których możesz później korzystać.

SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

Podczas tego szkolenia omówimy cały proces odwoławczy związany z szacowaniem szkód łowieckich, poruszając również temat odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego do spraw nieunormowanych w Prawie łowieckim. Materiały szkoleniowe będą zawierać przydatne wzory odpowiednich decyzji i postanowień wydawanych w trakcie rozpatrywania odwołań.

ROSZCZENIA REPRYWATYZACYJNE

W ramach tego szkolenia omówimy zasady przejmowania nieruchomości na podstawie dekretów o  przeprowadzeniu reformy rolnej oraz o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa.  Bazując na naszych wieloletnich doświadczeniach wskażemy, jak rozróżnić uzasadnione roszczenia od tych, które są bezpodstawne, a także – gdzie poszukiwać materiałów niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego. Doradzimy, jakie kroki najlepiej podjąć w sytuacji, gdy roszczenie jest zasadne, a jakie w  przypadku, gdy brak jest podstaw do zwrotu majątku.