Prawa autorskie

Anna Łęczyńska-Trzeciak jest właścicielem lub licencjobiorcą autorskich praw majątkowych do wszystkich treści zamieszczanych na portalu prawolasu.com i w sklepie internetowym prawolasu.com/sklep, o ile nie zaznaczono inaczej. Treści te stanowią przejaw działalności twórczej,            w związku z czym chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy o prawie własności przemysłowej.