tło
tło

Materiały do pobrania

Jesteśmy prawnikami-praktykami. Dlatego każdego dnia tworzymy szereg różnego rodzaju dokumentów, niezbędnych do należytego funkcjonowania danego podmiotu i zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Część z nich postanowiliśmy udostępnić na naszej stronie.

 

Ułatw sobie pracę i skorzystaj z przygotowanych przez nas wzorów. 

POSTANOWIENIE O PRZYWRÓCENIU TERMINU DO WNIESIENIA ODWOŁANIA

Wzór postanowienia wydawanego w przypadku, gdy zostanie przywrócony termin do wniesienia odwołania w sprawie szkody łowieckiej.

POSTANOWIENIE O ODMOWIE PRZYWRÓCENIA TERMINU DO WNIESIENIA ODWOŁANIA

Wzór postanowienia wydawanego w przypadku, gdy odmawia się przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie szkody łowieckiej.

POSTANOWIENIE O UCHYBIENIU TERMINU DO WNIESIENIA ODWOŁANIA

Wzór postanowienia wydawanego w przypadku, gdy stwierdza się uchybienie terminu do wniesienia odwołania w sprawie szkody łowieckiej.

WEZWANIE DO PODANIA INTERESU PUBLICZNEGO W UZYSKANIU INFORMACJI PUBLICZNEJ PRZETWORZONEJ

Wzór wezwania do wykazania interesu publicznego w uzyskaniu informacji publicznej przetworzonej.

DECYZJA O ODMOWIE UDZIELENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

Wzór decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej.