Dzierżawa miejsca biwakowania a kąpiele w jeziorze

Wiele Nadleśnictw wydzierżawia swoje grunty na różnego rodzaju obozy biwakowe. Niejednokrotnie są to miejsca położone tuż przy jeziorach, a więc naturalne jest, że biwakowicze chcą skorzystać z kąpieli w jeziorze. A co mówi na ten temat prawo?

Zaczniemy od definicji. Zgodnie z art. 16 punkt 22 ustawy Prawo wodne kąpielisko to wyznaczony przez radę gminy wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się, pod warunkiem że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli. Już sama definicja kąpieliska „powiewa” wieloma formalnościami, które należy spełnić, aby utworzyć kąpielisko, a proszę uwierzyć, że w dalszej części ustawy Prawo wodne jest tylko gorzej i powstanie kąpieliska przestaje być tak prostą sprawą, jak mogłoby się wydawać 🙂

W definicji kąpieliska należy jednak zwrócić uwagę na kluczowy element, czyli stwierdzenie, że ma być one wykorzystywane przez dużą liczbę osób kąpiących się. Natomiast liczba uczestników obozu biwakowego raczej nie zakrawa o setki czy tysiące osób. Zatem w takim wypadku bardziej adekwatne wydaje się skorzystanie z innej instytucji Prawa wodnego, czyli miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

Dzierżawa miejsca biwakowania a kąpiele w jeziorze - zdjęcie
cytat - zdjęcie

W odróżnieniu od kąpieliska, miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli to wykorzystywany do kąpieli wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, niewykorzystywany jednak przez dużą liczbę kąpielowiczów.

Miejsce takie tworzy się w drodze uchwały rady gminy, która wyraża zgodę na funkcjonowanie takiego miejsca przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym, określając sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Uchwała wydawana jest na wniosek składany – w terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowanym otwarciem – do wójta/burmistrza lub prezydenta miasta przez organizatora miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Przez organizatora rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadzi kąpielisko lub miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli albo podjęła się organizacji kąpieliska lub miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, a zatem organizatorem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli wcale nie musi być Nadleśnictwo, tylko chociażby organizator obozu biwakowego.

Podmiot tworzący takiego rodzaju miejsce musi dopełnić szeregu formalności określonych w ustawie Prawo wodne, w tym do odpowiedniego sformułowania wniosku, o którym była mowa powyżej. Do wniosku należy obowiązkowo załączyć zgodę właściciela wód oraz właściciela gruntu przylegającego do planowanego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na utworzenie takiego miejsca. Zatem Nadleśnictwo, na którego terenie będzie znajdował się obóz biwakowy, w przypadku udzielenia zgody będzie musiało wytworzyć jeszcze jeden, dodatkowy dokument oprócz umowy dzierżawy, chyba że taką zgodę wyprzedzająco zawrze w samej umowie.

Trzeba przy tym zauważyć, że Nadleśnictwa nie powinny obawiać się udzielania takich zgód, ponieważ wszelkie obowiązki związane z zapewnieniem odpowiedniej organizacji i bezpieczeństwa miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli – ciążą na organizatorze miejsca. To organizator jest zobligowany do badania wody i zapewnienia jej należytej jakości oraz odpowiedniego oznakowania miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Niemniej jednak warto wprowadzić do umowy dzierżawy odpowiednie postanowienia, zabezpieczające Nadleśnictwo przed jakimikolwiek roszczeniami, nawet wprowadzając dosyć ogólną klauzulę, że Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za organizację i wszelkie szkody na osobie czy na mieniu, powstałe w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli.

Podsumowanie

Lato to najlepszy czas na obozy biwakowe, podczas których atrakcją mogą być kąpiele w jeziorze – czy to w kąpielisku, czy w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli. Z formalnego punktu widzenia nie ma przeszkód do tego, aby Nadleśnictwo wydawało zgodę na utworzenie tego rodzaju miejsc, zwłaszcza że wszelkie obowiązki związane z powstaniem takiego miejsca ciążą na jego organizatorze. Mimo wszystko dobrze jednak zabezpieczyć się w umowie dzierżawy przed roszczeniami związanymi z kąpielą w takim miejscu.

NAJEM CZY DZIERŻAWA?

W czasie tego szkolenia szczegółowo omówimy problematykę najmu i dzierżawy, różnic między tymi umowami, a także wskażemy, jak najlepiej jest skonstruować postanowienia umowne, tak aby później uniknąć problemów, z którymi stykaliśmy się w naszej praktyce. Oczywiście zapewnimy ciekawe materiały szkoleniowe, w tym wzory umów, z których możesz później korzystać.

zdjecie blog
autor

Autor

Anna Łęczyńska - radca prawny od 2011 roku zajmujący się tematyką leśną.