SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

Podczas tego szkolenia omówimy cały proces odwoławczy związany z szacowaniem szkód łowieckich, poruszając również temat odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego do spraw nieunormowanych w Prawie łowieckim. Materiały szkoleniowe będą zawierać przydatne wzory odpowiednich decyzji i postanowień wydawanych w trakcie rozpatrywania odwołań.