ROSZCZENIA REPRYWATYZACYJNE

W ramach tego szkolenia omówimy zasady przejmowania nieruchomości na podstawie dekretów o  przeprowadzeniu reformy rolnej oraz o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa.  Bazując na naszych wieloletnich doświadczeniach wskażemy, jak rozróżnić uzasadnione roszczenia od tych, które są bezpodstawne, a także – gdzie poszukiwać materiałów niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego. Doradzimy, jakie kroki najlepiej podjąć w sytuacji, gdy roszczenie jest zasadne, a jakie w  przypadku, gdy brak jest podstaw do zwrotu majątku.