WNIOSEK O USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI DROGI KONIECZNEJ

100,00 

Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej wraz z kompletem pism w celu uzyskania załączników niezbędnych do złożenia wniosku oraz informacją jak prawidłowo wypełnić wniosek.

Kategoria: