POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Zapoznaj się z polityką prywatności i plików Cookies stosowaną na stronie internetowej prawolasu.com. Korzystając w jakiejkolwiek formie z serwisu prawolasu.com (zwanego dalej: „Serwisem”) i  sklepu internetowego prawolasu.com/sklep (zwanego dalej: „Sklepem internetowym”) akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności i wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, pod warunkiem braku możliwości korzystania z Serwisu lub Sklepu Internetowego.

Kto przetwarza dane osobowe i w jakim celu:

Dane osobowe przetwarzane są przez Kancelarię Radcy Prawnego Anna Łęczyńska-Trzeciak z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Dolnej 4/4, 80-767 Gdańsk, NIP: 583-300-45-79, po wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie w celu korzystania z Serwisu lub Sklepu Internetowego.

Administrator danych nie zamierza wykorzystywać danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji i do profilowania.

Przekazywanie i udostępnianie danych osobowych:

Administrator danych zastrzega sobie możliwość przekazania lub udostępnienia danych osobowych osób, których danymi administruje osobom trzecim, w przypadku gdy będzie to uzasadnione przepisami prawa, gdy Użytkownik Serwisu lub Sklepu Internetowego wyrazi na to zgodę lub będzie to niezbędne w celu świadczenia usług, przez czas nie dłuższy niż niezbędny dla świadczenia i rozliczenia tych usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu świadczenia usług.

Prawa użytkownika i kontakt z Administratorem:

Użytkownik Serwisu lub Sklepu Internetowego ma prawo do dostępu do treści danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Użytkownik Serwisu lub Sklepu Internetowego ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Użytkownik Serwisu lub Sklepu Internetowego ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Adres pod którym można się kontaktować z Administratorem danych to: kontakt@prawolasu.com, ul.  Śródmiejska 21, 77-100 Bytów.

Zasady bezpieczeństwa:

Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, które mają na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych.        W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Pliki Cookies:

Serwis i Sklep Internetowy zbierają w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Administrator Serwisu i Sklepu Internetowego jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

Administrator Serwisu i Sklepu Internetowego wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

– dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,

– przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny

Serwis i Sklep Internetowy stosują dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Użytkownik Serwisu lub Sklepu Internetowego może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym. Administrator Serwisu i Sklepu Internetowego informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.