tło
tło

Wyjaśniamy zawiłości prawa leśnego.
Prosto i na temat.

Leśne prawo pracy
Sprzedaż drewna
Orzecznictwo
Usługi leśne
Inne
Szkodnictwo leśne
Nieruchomości
Udostępnianie lasu
Łowiectwo

Dostęp do informacji publicznej – przetworzonej

Czym jest informacja publiczna przetworzona i jak należy ją udostępniać?

W działalności praktycznie każdego Nadleśnictwa zdarzają się wnioski o udostępnienie informacji publicznej lub informacji o środowisku, dotyczące różnego zakresu działalności Nadleśnictwa. Niekiedy zdarza się, że sporządzenie odpowiedzi na taki wniosek nie polega na prostym udostępnieniu dokumentu czy informacji, ale wymaga zebrania informacji z różnych źródeł i ich przetworzenia w celu rozpoznania wniosku. Czym jest zatem informacja publiczna – przetworzona?

Deputat rolny

Deputat rolny jako świadczenie wynikające z Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy

Jak już wielokrotnie wspominaliśmy w publikowanych przez siebie artykułach – Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe określa szereg przywilejów dla objętych Układem osób, które nie są powszechne i nie wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Jednym z nich jest deputat rolny.

Wysłanie odwołania pocztą a dotrzymanie terminu

Jak zachować termin na wniesienie odwołania w przypadku wysyłania go pocztą?

Właściciel. posiadacz, dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego ma prawo do wniesienia odwołania do Nadleśniczego od wyniku oględzin lub ostatecznego szacowania wysokości szkody. Z praktyki wynika, że wiele wątpliwości budzi kwestia dotrzymania terminu na wniesienie odwołania w przypadku, gdy jest ono wysłane pocztą.

Termin zapłaty w dniu wolnym od pracy

Co zrobić gdy termin zapłaty przypada na dzień wolny od pracy?

Z racji prowadzonej działalności zakrojonej na szeroką skalę, Nadleśnictwom przysługuje szereg należności od kontrahentów – czy to chociażby z tytułu czynszów najmu lub dzierżawy, czy z racji prowadzenia sprzedaży drewna. Teoretycznie sprawa rozliczeń powinna być prosta, niemniej jednak czasami pojawiają się wątpliwości, jak w przypadku terminów zapłaty przypadających na dzień wolny od pracy.

Podwyższenie, obniżenie i pozbawienie stopnia służbowego w Służbie Leśnej

Jakie są zasady podwyższania, obniżania i pozbawienia stopnia służbowego w Służbie Leśnej?

Przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają, aby niektóre stanowiska w jednostkach Lasów Państwowych były obsadzane przez pracowników Służby Leśnej. Pracownicy ci mają nadawane stopnie służbowe, które przekładają się nie tylko na umiejscowienie w strukturze, ale również na wysokość wynagrodzenia. Stopnie służbowe mogą być podwyższane lub obniżane, a pracownik w niektórych okolicznościach może być pozbawiony swojego stopnia służbowego.

Umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości postanowienia umowne

Jak stworzyć dobrą umowę najmu/dzierżawy?

Umowy najmu/dzierżawy gruntu to jedne z najczęściej podpisywanych umów w działalności Nadleśnictw. Jest to w pełni zrozumiałe, gdyż jednostki Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zarządzają w imieniu Skarbu Państwa ogromnymi połaciami terenu, z którego niejednokrotnie chcą korzystać inne podmioty. O czym więc należy pamiętać tworząc taką umowę?