tło
tło

Wyjaśniamy zawiłości prawa leśnego.
Prosto i na temat.

Leśne prawo pracy
Sprzedaż drewna
Orzecznictwo
Usługi leśne
Inne
Szkodnictwo leśne
Nieruchomości
Udostępnianie lasu
Łowiectwo

Utrata bonifikaty na zakup lokalu mieszkalnego

W jakich przypadkach pracownik, który nabył lokal z zasobu Lasów Państwowych może utracić bonifikatę?

Art. 40a ustawy o lasach umożliwia pracownikom Lasów Państwowych nabycie lokali mieszkalnych z zasobów służbowych na korzystnych warunkach, a mianowicie przy zastosowaniu bonifikaty. Cena sprzedaży lokalu podlega łącznemu obniżeniu o 6% za każdy rok zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych i o 3% za każdy rok najmu tego lokalu, nie więcej jednak niż o 95%. Ustawa o lasach zakłada jednak przypadki, w których pracownik jest zobligowany do zwrotu bonifikaty. 

Osiągnięcie wieku emerytalnego a dalsze zatrudnienie

Czy osiągnięcie wieku emerytalnego przez pracownika Nadleśnictwa jest równoznaczne z jego zwolnieniem?

Pracownicy zdają sobie często sprawę, iż są chronieni przed zwolnieniem w okresie przedemerytalnym, gdyż zgodnie z art. 34 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jednakże z naszych doświadczeń wynika, że pracownicy często obawiają się zwolnienia z momentem przejścia na emeryturę. Czy osiągnięcie wieku emerytalnego stanowi zatem wystarczający powód do zwolnienia?

Udostępnienie drogi leśnej do ruchu a służebność drogi koniecznej

Czy Zarządzenie Nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wpływa na żądanie ustanowienia służebności drogi koniecznej?

8 października 2019 r. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wydał Zarządzenie Nr 54 w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami. Zarządzenie to reguluje zasady udostępniania dróg leśnych do ruchu. Jednak czy może przełożyć się na już istniejące lub przyszłe wnioski o ustanowienie służebności drogi koniecznej na drodze udostępnionej do ruchu kołowego?

Geoportal – wykorzystanie danych

W jakim zakresie można korzystać z danych zamieszczonych w Geoportalu

Niezależnie od korzystania z baz mLas czy BDL – większość leśników pozyskuje dane z Geoportalu. Jest to zresztą narzędzie przydatne nie tylko leśnikom, ale każdej osobie, która ma styczność z obrotem nieruchomościami lub weryfikacją ich stanu. Wykorzystywanie Geoportalu w niektórych branżach jest wręcz oczywiste, niemniej jednak warto sprawdzić, czy dalsze używanie danych i map zamieszczonych w Geoportalu jest możliwe.

Czy można odzyskać lokal od najemcy niesprawiającego problemów?

Jakie możliwości daje ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego?

Nadleśnictwa mają w zarządzie szereg lokali mieszkalnych, które nie tylko są zasiedlane przez pracowników Służby Leśnej uprawnionych do bezpłatnego korzystania z mieszkań, ale również przez inne osoby – zarówno z grona pracowników Lasów Państwowych, jak i spoza tego kręgu. Zdarzają się jednak przypadki, że nagle najmowany lokal, objęty umową na czas nieokreślony, staje się niezbędny Nadleśnictwu, np. w celu ulokowania nowego pracownika. Jakie Nadleśnictwo ma wówczas możliwości?

Nakłady dzierżawcy na dzierżawiony grunt

Jak odpowiednio skonstruować postanowienia umowne?

Na terenach zarządzanych w imieniu Skarbu Państwa przez Nadleśnictwa znajduje się wiele obiektów rekreacyjnych, w tym ośrodków wypoczynkowych. Spora część tych naniesień to relikt przeszłości – zakładowych wczasów pracowniczych. W bardzo wielu przypadkach przez ostatnie 3o lat obiekty te wielokrotnie zmieniały właścicieli, jednakże jeden problem pozostaje niezmienny – co z nakładami poczynionymi na grunt przez inne podmioty po ustaniu umowy?