tło
tło

Wyjaśniamy zawiłości prawa leśnego.
Prosto i na temat.

Leśne prawo pracy
Sprzedaż drewna
Orzecznictwo
Usługi leśne
Inne
Szkodnictwo leśne
Nieruchomości
Udostępnianie lasu
Łowiectwo

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie

Jak obciążyć osobę, która bezumownie korzysta z nieruchomości?

W naszej praktyce niejednokrotnie zdarza się, że Nadleśnictwa zgłaszają problem korzystania z zarządzanych przez nie nieruchomości (czy to lokalowych, czy gruntowych) przez osoby, które zajmują nieruchomość bez jakiegokolwiek tytułu prawnego, w tym przede wszystkim umowy najmu i dzierżawy. Przepisy Kodeksu cywilnego wychodzą naprzeciw takim sytuacjom, określając zakres roszczeń, które przysługują właścicielowi w stosunku do osoby, która bezprawnie korzysta z jego nieruchomości. Jednym z nich jest roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy.

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej

W jakiej formie należy odpowiedzieć na wniosek o udzielenie informacji publicznej?

Nadleśnictwa, jako jednostki zarządzające mieniem Skarbu Państwa – są zobligowane do odpowiedzi na wnioski o udzielenie dostępu do informacji publicznej, które mogą dotyczyć wielu sfer działalności Nadleśnictwa. W zależności od tego czy udostępniamy informacje, nie jesteśmy w ich posiadaniu lub odmawiamy ich udzielenia z jednej z wymienionych w ustawie o dostępie do informacji publicznej przyczyn – różnie kształtują się obowiązki jednostki w zakresie formalnego załatwienia tego rodzaju sprawy.

Zagrożenie pożarowe a zakaz wstępu do lasu

Czy susza może być powodem wprowadzenia zakazu wstępu do lasu?

Susza w Polsce jest niestety faktem, podobnie jak to, że długotrwały brak zimy i wiosennych opadów wpływa na drastyczne wysuszenie ściółki leśnej, która obecnie jest bardziej sucha niż papier. W Polsce aktualnie obowiązuje III stopień zagrożenia pożarowego, który zapewne będzie skutkował wprowadzaniem przez Nadleśniczych kolejnych formalnych działań mających na celu zapobieżenie takim tragediom, jaka miała miejsce w Biebrzańskim Parku Narodowym. 

Elektroniczne podpisywanie umów

Jak podpisywać umowy w dobie COVID-19?

Koronawirus przyniósł wiele zmian nie tylko w gospodarce, ale również w zwykłej, codziennej praktyce funkcjonowania wielu przedsiębiorstw. Utrudniona możliwość kontaktu z innymi ludźmi czy korzystania z tak podstawowych niegdyś usług jak wysyłka korespondencji za pośrednictwem operatora pocztowego wymusza sięgnięcie po nowe technologie przez podmioty, które dotąd nie wykorzystywały wszystkich możliwości, jakie daje rozwój Internetu, elektroniki, itp.

Podwyższenie wynagrodzenia przed emeryturą

Czy każdy pracownik Lasów Państwowych otrzyma wyższe wynagrodzenie przed emeryturą?

Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe przewiduje szereg rozwiązań, które są korzystniejsze dla pracowników niż te wynikające z Kodeksu pracy. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa albo „oszczędniej” określają prawa pracowników niż Układ, albo nie przewidują pewnych rozwiązań, które Lasy Państwowe wypracowały ze związkami zawodowymi jako pracodawca. Tak jest w przypadku zmiany kategorii zaszeregowania dla pracownika w wieku przedemerytalnym.

Obniżenie ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

Wpływ wpisu nieruchomości do rejestru zabytków na jej późniejszą cenę

Jednostki Lasów Państwowych zarządzają w imieniu Skarbu Państwa również nieruchomościami, które wpisane są do rejestru zabytków. W konsekwencji mogą one być przedmiotem transakcji sprzedaży, której należy dokonywać w tym wypadku nie tylko w oparciu o przepisy ustawy o lasach, ale także ustawy o gospodarce nieruchomościami – przewidującej specjalną bonifikatę.