tło
tło

Wyjaśniamy zawiłości prawa leśnego.
Prosto i na temat.

Leśne prawo pracy
Sprzedaż drewna
Orzecznictwo
Usługi leśne
Inne
Szkodnictwo leśne
Nieruchomości
Udostępnianie lasu
Łowiectwo

Zalety i wady mediacji

Czy warto brać udział w mediacji?

Z naszej dotychczasowej praktyki można wywieść wniosek, że większość Nadleśnictw ceniła sobie rozstrzyganie sporów przed sądem, co miało zapewne być gwarantem braku zarzutów o jakąkolwiek stronniczość przy załatwianiu spraw. Obecnie to stanowisko nieco ewoluowało. Czy słusznie i czy mediacja ma faktycznie więcej zalet niż wad?

Pierwokup w pytaniach i odpowiedziach

Druga część opracowania dotyczącego wykonania prawa pierwokupu

W jednym z ostatnich artykułów poruszaliśmy kilka istotnych kwestii związanych z wykonaniem prawa pierwokupu. Okazuje się jednak, że temat pierwokupu to przysłowiowa studnia bez dnia i w dalszym ciągu otrzymujemy wiele pytań w tym przedmiocie.

Mediacja w sprawie szkody łowieckiej

Czy jej przeprowadzenie jest możliwe po wniesieniu odwołania?

Jak już wielokrotnie wspominaliśmy w swych artykułach – Nadleśniczowie są ustawowo zobowiązani do rozpatrywania odwołań w sprawie szkód łowieckich. Ostatnio w jednym z Nadleśnictw doszło do sytuacji, w której poszkodowany rolnik zwrócił się o przeprowadzenie mediacji w sprawie szkody łowieckiej. W związku z tym nasunęło się pytanie czy przeprowadzenie mediacji w takim postępowaniu jest możliwe?

Prawo pierwokupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Kilka najczęściej pojawiających się pytań o pierwokup

Choć przyznane jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe prawo pierwokupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, realizowane w imieniu Skarbu Państwa, obowiązuje już od kilku lat, jego wykonanie nadal budzi wiele wątpliwości wśród pracowników tych jednostek. W związku z tym, postanowiliśmy zebrać najczęściej pojawiające się pytania i udzielić na nie konkretnej odpowiedzi

Zastępowanie Nadleśniczego w stosunkach cywilnych

Jak sprawić by w czasie nieobecności Nadleśniczego w pracy można było składać oświadczenia woli?

Zgodnie z art. 35 ust. 1 punkt 1 i 2 ustawy o lasach – Nadleśniczy prowadzi samodzielnie gospodarkę leśną w nadleśnictwie na podstawie planu urządzenia lasu oraz odpowiada za stan lasu, w tym w szczególności reprezentuje Skarb Państwa w stosunkach cywilnoprawnych, w zakresie swojego działania oraz kieruje Nadleśnictwem jako podstawową jednostką organizacyjną Lasów Państwowych. Jak sprawić, aby w czasie nieobecności Nadleśniczego w pracy, praca Nadleśnictwa nie była sparaliżowana i aby istniała możliwość podpisywania umów?

Odpowiedzialność cywilna za szkodę wyrządzoną przez psa

Jak kształtuje się odpowiedzialność właściciela za zwierzę?

Zgodnie z art. 30 ust. 1 punkt 13 ustawy o lasach – w lasach zabrania się puszczania psów luzem, za wyjątkiem polowań. Zezwolenie na to, żeby pies biegał swobodnie po lesie może się skończyć karą grzywny albo karą nagany, którą przewiduje art. 166 Kodeksu wykroczeń. Jednak trzeba pamiętać, że to nie koniec konsekwencji, które mogą spotkać niefrasobliwego właściciela psa w przypadku, gdy biega on luzem po lesie i wyrządzi szkodę – czy to w mieniu, czy na osobie.