tło
tło

Wyjaśniamy zawiłości prawa leśnego.
Prosto i na temat.

Leśne prawo pracy
Sprzedaż drewna
Orzecznictwo
Usługi leśne
Inne
Szkodnictwo leśne
Nieruchomości
Udostępnianie lasu
Łowiectwo

Zagrożenie pożarowe a zakaz wstępu do lasu

Czy susza może być powodem wprowadzenia zakazu wstępu do lasu?

Susza w Polsce jest niestety faktem, podobnie jak to, że długotrwały brak zimy i wiosennych opadów wpływa na drastyczne wysuszenie ściółki leśnej, która obecnie jest bardziej sucha niż papier. W Polsce aktualnie obowiązuje III stopień zagrożenia pożarowego, który zapewne będzie skutkował wprowadzaniem przez Nadleśniczych kolejnych formalnych działań mających na celu zapobieżenie takim tragediom, jaka miała miejsce w Biebrzańskim Parku Narodowym. 

Elektroniczne podpisywanie umów

Jak podpisywać umowy w dobie COVID-19?

Koronawirus przyniósł wiele zmian nie tylko w gospodarce, ale również w zwykłej, codziennej praktyce funkcjonowania wielu przedsiębiorstw. Utrudniona możliwość kontaktu z innymi ludźmi czy korzystania z tak podstawowych niegdyś usług jak wysyłka korespondencji za pośrednictwem operatora pocztowego wymusza sięgnięcie po nowe technologie przez podmioty, które dotąd nie wykorzystywały wszystkich możliwości, jakie daje rozwój Internetu, elektroniki, itp.

Podwyższenie wynagrodzenia przed emeryturą

Czy każdy pracownik Lasów Państwowych otrzyma wyższe wynagrodzenie przed emeryturą?

Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe przewiduje szereg rozwiązań, które są korzystniejsze dla pracowników niż te wynikające z Kodeksu pracy. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa albo „oszczędniej” określają prawa pracowników niż Układ, albo nie przewidują pewnych rozwiązań, które Lasy Państwowe wypracowały ze związkami zawodowymi jako pracodawca. Tak jest w przypadku zmiany kategorii zaszeregowania dla pracownika w wieku przedemerytalnym.

Obniżenie ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

Wpływ wpisu nieruchomości do rejestru zabytków na jej późniejszą cenę

Jednostki Lasów Państwowych zarządzają w imieniu Skarbu Państwa również nieruchomościami, które wpisane są do rejestru zabytków. W konsekwencji mogą one być przedmiotem transakcji sprzedaży, której należy dokonywać w tym wypadku nie tylko w oparciu o przepisy ustawy o lasach, ale także ustawy o gospodarce nieruchomościami – przewidującej specjalną bonifikatę.

Utrata bonifikaty na zakup lokalu mieszkalnego

W jakich przypadkach pracownik, który nabył lokal z zasobu Lasów Państwowych może utracić bonifikatę?

Art. 40a ustawy o lasach umożliwia pracownikom Lasów Państwowych nabycie lokali mieszkalnych z zasobów służbowych na korzystnych warunkach, a mianowicie przy zastosowaniu bonifikaty. Cena sprzedaży lokalu podlega łącznemu obniżeniu o 6% za każdy rok zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych i o 3% za każdy rok najmu tego lokalu, nie więcej jednak niż o 95%. Ustawa o lasach zakłada jednak przypadki, w których pracownik jest zobligowany do zwrotu bonifikaty. 

Osiągnięcie wieku emerytalnego a dalsze zatrudnienie

Czy osiągnięcie wieku emerytalnego przez pracownika Nadleśnictwa jest równoznaczne z jego zwolnieniem?

Pracownicy zdają sobie często sprawę, iż są chronieni przed zwolnieniem w okresie przedemerytalnym, gdyż zgodnie z art. 34 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jednakże z naszych doświadczeń wynika, że pracownicy często obawiają się zwolnienia z momentem przejścia na emeryturę. Czy osiągnięcie wieku emerytalnego stanowi zatem wystarczający powód do zwolnienia?