tło
tło

Wyjaśniamy zawiłości prawa leśnego.
Prosto i na temat.

Leśne prawo pracy
Sprzedaż drewna
Orzecznictwo
Usługi leśne
Inne
Szkodnictwo leśne
Nieruchomości
Udostępnianie lasu
Łowiectwo

Składanie oświadczeń woli pod nieobecność Nadleśniczego

Kto może reprezentować Nadleśnictwo w sytuacji, gdy Nadleśniczy nie jest obecny w pracy?

W art. 35 ust. 1 punkt 1 ustawy o lasach przewidziano, że Nadleśniczy reprezentuje Skarb Państwa w stosunkach cywilnoprawnych, w zakresie swojego działania. Czyli to Nadleśniczy składa w imieniu Skarbu Państwa oświadczenia woli dotyczące działalności Nadleśnictwa. Co jednak  w sytuacji, gdy Nadleśniczy jest nieobecny w pracy?

Jak nabyć poroże w legalny sposób?

Nie każde leśne znalezisko możemy zabrać ze sobą do domu

Jadąc w zeszłym tygodniu po kaszubskich drogach natknęłam się na zaparkowany przy trasie samochód, którego dach został wyłożony porożami do sprzedaży. Ten widok zachęcił mnie do zagłębienia tematu obrotu porożem, a w konsekwencji do napisania niniejszego artykułu.

Szacowanie szkód łowieckich – przywrócenie terminu na odwołanie

Czy możliwe jest przywrócenie terminu na wniesienie odwołania od wyników szacowania szkody łowieckiej?

Przepisy ustawy Prawo łowieckie, które narzucają na Nadleśniczych obowiązek rozpatrywania odwołań wnoszonych od wyników szacowania szkody łowieckiej obowiązują od 1 kwietnia 2018 r., jednak w niektórych wypadkach nadal mogą nastręczać pewnego rodzaju trudności w ich stosowaniu, zwłaszcza z uwagi na zastosowane w Prawie łowieckim odesłanie do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Spacer z psem po lesie

Czy możemy swobodnie spacerować z psem po lesie?

Właściciele swoich pupili bardzo często wybierają las jako miejsce dla „psich wybiegów”, ale czy aby na pewno jest to odpowiedni wybór? Co możemy zrobić, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i swojemu psu, innym osobom korzystającym z lasu oraz żyjącym w lesie zwierzętom i roślinom?

Czy każdy leśnik ma prawo do bezpłatnego mieszkania?

Ustawa o lasach przyznaje pracownikom Służby Leśnej szereg przywilejów, ale czy bez ograniczeń?

W art. 46 ust. 1 punkt 2 ustawy o lasach przyznaje się pracownikom Służby Leśnej prawo do bezpłatnego mieszkania, jeżeli stanowisko oraz charakter pracy związane są z koniecznością zamieszkania w miejscu jej wykonywania. Czy to oznacza, że każdy leśnik ma prawo do bezpłatnego mieszkania?

Czy można wyłączyć rękojmię w umowie sprzedaży drewna?

Rękojmia może podlegać wyłączeniu lub ograniczeniu.

W stosownych Zarządzeniach Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych opisane są zarówno zasady sprzedaży drewna, jak i formułowane są wzory umów, tak aby ujednolicić politykę obrotu drewnem w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. Zdarza się jednak, że w pewnych okolicznościach umowy te podlegają dostosowaniu do potrzeb danej transakcji.