tło
tło

Wyjaśniamy zawiłości prawa leśnego.
Prosto i na temat.

Leśne prawo pracy
Sprzedaż drewna
Orzecznictwo
Usługi leśne
Inne
Szkodnictwo leśne
Nieruchomości
Udostępnianie lasu
Łowiectwo

Czy można wyłączyć rękojmię w umowie sprzedaży drewna?

Rękojmia może podlegać wyłączeniu lub ograniczeniu.

W stosownych Zarządzeniach Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych opisane są zarówno zasady sprzedaży drewna, jak i formułowane są wzory umów, tak aby ujednolicić politykę obrotu drewnem w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. Zdarza się jednak, że w pewnych okolicznościach umowy te podlegają dostosowaniu do potrzeb danej transakcji.

Czy wolno biwakować w lesie?

Czy namiot możemy postawić w dowolnym miejscu lasu?

Miłośnicy wyjazdów poza teren miasta często poszukują odosobnionych miejsc, aby tam w spokoju spędzić weekend, z dala od zgiełku cywilizacji. Czy namiot bądź przyczepę kempingową możemy postawić w dowolnym miejscu lasu?  Otóż nie.