Leśne prawo pracy
Sprzedaż drewna
Orzecznictwo
Usługi leśne
Inne
Szkodnictwo leśne
Nieruchomości
Udostępnianie lasu
Łowiectwo

Zamiana nieruchomości przez Nadleśnictwo

Jak przeprowadzić transakcję zamiany?

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządza ogromem nieruchomości, a przy tak rozległym zasobie – niejednokrotnie mogą występować różnego rodzaju problemy, których najlepszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie transakcji zamiany.

Zasiedzenie nieruchomości przez Nadleśnictwo

Jakie kroki powinno podjąć Nadleśnictwo w celu zasiedzenia nieruchomości?

W wyniku zawirowań historycznych i wywłaszczania nieruchomości po 1944 roku, szereg Nadleśnictw boryka się z problemem posiadania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w księgach wieczystych. Spora część tych nieruchomości powinna być przedmiotem zasiedzenia z uwagi na prowadzenie przez Nadleśnictwa od kilkudziesięciu lat gospodarki leśnej na tych nieruchomościach. Jak więc złożyć skuteczny wniosek o zasiedzenie? 

Podważenie ceny nieruchomości przy wykonaniu prawa pierwokupu

Jak należycie przeprowadzić tę procedurę?

Do Nadleśnictw trafia wiele warunkowych umów sprzedaży lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia, w których cena sprzedaży odbiega od rynkowej wartości takich gruntów. Jak przeprowadzić procedurę zakwestionowania takiej ceny?

Rozwiązanie umowy najmu lokalu mieszkalnego

Jak rozwiązać umowę najmu zgodnie z prawem?

Każde z Nadleśnictw dysponuje szeroką bazą lokali mieszkalnych, które – oprócz bezpłatnego udostępnienia osobom uprawnionym na mocy przepisów – są przedmiotem umowy najmu. W obowiązujących wzorach umów znajduje się postanowienie o stosowaniu do najmu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Zalety i wady mediacji

Czy warto brać udział w mediacji?

Z naszej dotychczasowej praktyki można wywieść wniosek, że większość Nadleśnictw ceniła sobie rozstrzyganie sporów przed sądem, co miało zapewne być gwarantem braku zarzutów o jakąkolwiek stronniczość przy załatwianiu spraw. Obecnie to stanowisko nieco ewoluowało. Czy słusznie i czy mediacja ma faktycznie więcej zalet niż wad?

Pierwokup w pytaniach i odpowiedziach

Druga część opracowania dotyczącego wykonania prawa pierwokupu

W jednym z ostatnich artykułów poruszaliśmy kilka istotnych kwestii związanych z wykonaniem prawa pierwokupu. Okazuje się jednak, że temat pierwokupu to przysłowiowa studnia bez dnia i w dalszym ciągu otrzymujemy wiele pytań w tym przedmiocie.