Grzybobranie, czyli jak legalnie zbierać grzyby

Okazuje się, iż grzybobranie jest latem tak powszechnym sposobem na spędzanie wolnego czasu, iż tratuje się je niemalże jak sport narodowy ? Zapaleni grzybiarze zabierają nad ranem swoje ulubione koszyki wiklinowe, wygodne obuwie, pozytywny nastrój i wyruszają na podbój lasu, aby za jakiś czas rozkoszować się smakiem niepowtarzalnej, domowej zupy grzybowej. Ale czy aby na pewno wiemy jak zachowywać się w czasie grzybobrania i czy w odpowiedni sposób zbieramy dary leśne?

Zacznijmy od samego początku. Każdy grzybiarz ma swoje ulubione miejsce do spacerowania, które niejednokrotnie obdarzyło go koszem pięknych okazów takich jak borowiki czy maślaki. Na grzybobranie najczęściej dojeżdżamy samochodem, a zatem miejmy na uwadze, że ruch pojazdem silnikowym po drogach leśnych jest zabroniony, a samochód powinniśmy pozostawić w miejscu do tego specjalnie przeznaczonym – na parkingu leśnym.

Grzybobranie, czyli jak legalnie zbierać grzyby - zdjęcie
cytat - zdjęcie

Samo zbieranie grzybów nie jest niczym ograniczone. Możemy zebrać tyle ile damy radę unieść, ale musimy mieć jednocześnie pamiętać, iż nie na każdym terenie leśnym zbieranie grzybów jest dozwolone.

Zanim wyruszymy w las powinniśmy upewnić się czy teren, po którym mamy zamiar spacerować nie jest objęty specjalną ochroną w postaci rezerwatu przyrody bądź parku narodowego. Zbieranie grzybów i runa leśnego jest w nich zabronione, a na ich terenie można poruszać się jedynie po wyznaczonych szlakach. Zaznaczyć należy, że niektóre części lasu objęte są również stałym zakazem wstępu i dotyczy to  m.in. upraw leśnych do 4 m wysokości, drzewostanów nasiennych, ostoi zwierzyny, źródlisk rzek i potoków oraz obszarów zagrożonych erozją. Aktualną mapę okresowych zakazów wstępu można znaleźć na stronie http://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/.

Istotnym jest również, aby nie zaśmiecać lasów podczas spaceru, zwłaszcza, iż zużyte i niepotrzebne nam przedmioty możemy wrzucić do kosza na parkingu leśnym.

Ale jakie błędy najczęściej popełniamy podczas grzybobrania i czego powinniśmy się wystrzegać?

Przede wszystkim zbierajmy jedynie te grzyby, które są nam znane? Warto wiedzieć, iż prawidłowego zbierania grzybów i rozpoznawania ich gatunków możemy nauczyć się podczas organizowanych przez nadleśnictwa grzybobraniach. Podczas zbierania grzybów w pojedynkę warto korzystać z atlasu grzybów. Najpewniejszą jednakże metodą na powzięcie informacji czy zebrane przez nas zbiory są jadalne jest konsultacja w powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Nie wszystkie grzyby jadalne mogą też swobodnie trafić na nasz talerz. Aktualne listy gatunków chronionych, jak również obowiązujące zakazy w stosunku do tych gatunków, określa  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów.

Grzybiarze zadają sobie odwieczne pytanie czy grzyby należy wykręcać czy wycinać, jednakże oba sposoby są prawidłowe i nie inwazyjne dla środowiska, gdyż nie niszczą zarówno ściółki jak i grzybni. Należy mieć na uwadze, iż niszczenie ściółki, grzybni oraz grzybów (nawet tych trujących) jest zakazane i zgodnie z art. 163 kodeksu wykroczeń takie zachowanie podlega karze nagany lub karze grzywny, która może wynosić nawet do 5.000,00 zł złotych.

Zakaz niszczenia elementów runa leśnego został również określony w art. 153 §1 kodeksu wykroczeń,  który stanowi, że:
„Kto w nienależącym do niego lesie:

1)wydobywa żywicę lub sok brzozowy, obrywa szyszki, zdziera korę, nacina drzewo lub w inny sposób je uszkadza,

2)zbiera mech lub ściółkę,

3)zbiera gałęzie, korę, wióry, trawę, wrzos, szyszki lub zioła albo zdziera darń,

4)zbiera grzyby lub owoce leśne w miejscach, w których jest to zabronione, albo sposobem niedozwolonym,

podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.”

Wobec powyższego w lesie można zbierać nie tylko grzyby, ale również owoce leśne takie jak jagody, poziomki oraz maliny, jednakże zawsze należy zbierać je ręcznie, nigdy za pomocą urządzeń, które niszczą rośliny i pozbawiają las owoców w kolejnych latach.

Podsumowanie

Wydawać by się mogło, że zbieranie grzybów i jagód w lesie nie jest obwarowane przepisami prawa. Nic bardziej mylnego, dlatego przed udaniem się na spacer do lasu z koszykiem w ręce, warto zapoznać się z zasadami dotyczącymi zbierania darów lasu, tak aby wiązało się to wyłącznie z przyjemnością, a nie naruszeniem prawa.

SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

Podczas tego szkolenia omówimy cały proces odwoławczy związany z szacowaniem szkód łowieckich, poruszając również temat odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego do spraw nieunormowanych w Prawie łowieckim.

zdjecie blog
autor

Autor

Katarzyna Ostrowska - adwokat od 2013 roku zajmujący się tematyką leśną.